• nl
  • en
  • de

Gastlessen voortgezet onderwijs

jongerenIn 2015 en 2016 hebben wij gastlessen gegeven op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Vanaf 2017 hebben wij gekozen om alleen nog gastlessen/colleges te geven aan het voortgezet onderwijs. De gastlessen worden door de leerlingen en docenten als zeer positief ervaren. In de meeste gevallen wordt ons gevraagd om terug te komen in het nieuwe schooljaar. Voor het geven van gastlessen vragen wij een donatie van minimaal € 150,-  per dag ongeacht het aantal gastlessen. Hiervoor ontvangt de school van ons een factuur. Wij zijn genoodzaakt dit te doen, omdat wij hiervoor geen enkele subsidie ontvangen en ons realiseren dat deze gastlessen een fantastische aanvulling zijn voor het vak Mens en Maatschappij.

Het doel van de gastlessen is dat wij jongeren bewust willen maken van de gevolgen van armoede die kansarme kinderen ondervinden.

Wij willen de Nederlandse jeugd laten zien dat alles wat zij in hun eigen dagelijkse leven ondervinden, zoals het volgen van onderwijs, voeding, kleding, etc. niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Tijdens de gastles worden foto’s en filmpjes getoond om een goed beeld te krijgen van het dagelijkse leven van kansarme (wees)kinderen in Oeganda.

Wij hopen hiermee te bereiken dat leerlingen die deze gastles hebben gevolgd, zich gaan realiseren welke kansen zij aangeboden krijgen in onze welvaartstaat en anderzijds ook stil staan bij de realiteit van situaties in ontwikkelingslanden. Wellicht dat hierdoor direct of indirect de behoefte ontstaat om nu of in de toekomst wat te mogen gaan betekenen voor anderen in hun naaste omgeving of elders in de wereld.

Kijk eens onder de rubriek “Nieuws”om een indruk te krijgen hoe scholen op onze gastlessen reageren.

Mocht uw klas of school zich actief willen inzetten voor het Youth4Youth plan, dan kunt u alle informatie hieronder downloaden:

deelname-y4y-voortgezet-onderwijs