• nl
  • en
  • de

Het team

Per 1 december 2016 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer Andries Dekker (voorzitter) en de heer Floor van der Kemp (secretaris) hebben met wederzijds goedvinden hun functie beëindigd. Wij danken beide heren hartelijk voor hun getoonde inzet van de afgelopen jaren en wensen beiden veel succes in hun werkzaamheden. Het huidige bestuur bestaat uit de hieronder vermelde personen.

Cor Voorberg (Algemeen Adjunct)

 

 

 

 

Cor Voorberg (Voorzitter)

Marcel Heikens (Penningmeester) Marcel Heikens (Penningmeester)

Leon Hermans (Secretaris) Leon Hermans (Secretaris)

Walter Hendriks (Coördinator)  Walter Hendriks (Coördinator)