• nl
  • en
  • de

Onze visie en beleidsplan

De stichting is opgericht met het doel om vanuit christelijke en humane overtuiging kansarme kinderen in Oeganda een goede toekomst te bieden. Zo hebben wij een ontwikkelingslijn voor de lange termijn die vooral gebaseerd is op structurele verandering in het kader van een aantal basis interventies, zoals die hieronder worden weergegeven.

Onze ontwikkelingshulp is gericht op voedselzekerheid en armoedebestrijding met als doel de zelfredzaamheid te bevorderen. Deze aanpak heeft zich inmiddels bewezen en is een uitstekende manier van werken om de mensen zelfredzaam te maken en de plaatselijke economie groeit daardoor ook. Omdat wij geloven in de kracht van samenwerking met stichtingen die dezelfde visie hebben, breiden wij ons netwerk meer en meer uit om gezamenlijk de zelfredzaamheid in Oeganda te bevorderen en daarmee met name de kansarme kinderen een menswaardig bestaan en een hoopvolle toekomst te bieden. Ons doel is om op diverse plaatsen in Oeganda The Community of Hope te bouwen en een onderscheid te maken ten opzichte van andere projecten.

mooie_kinderenDit doen wij door vooraf grondig onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden die gerealiseerd kunnen worden conform de behoefte van de lokale bevolking. Vervolgens wordt er zorgvuldig een plan van aanpak opgezet, welke gefaseerd ten uitvoer wordt gebracht. De lokale bevolking zal zelf moeten zorgdragen voor de uitvoering van het project, dat uiteraard wel onder begeleiding gebeurt van een plaatselijke projectleider.

The Community of Hope kan bestaan uit een kleinschalig project zoals de bouw van een naaiatelier, een lasbedrijf of een timmerbedrijf, waarbij de grotere kinderen een specifieke vakopleiding kunnen volgen. Het is echter ook mogelijk dat een project in de loop der jaren groter gaat worden, omdat er meer nodig is om de zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking te kunnen garanderen.

Een belangrijke voorwaarde is dat het project volledig aansluit bij onze doelstelling, welke in onze statuten is opgenomen.

De uiteindelijke bekroning op ons werk is, dat als het project ten einde loopt, er weeskinderen geplaatst kunnen worden bij pleeggezinnen binnen de gemeenschap, zodat deze kinderen een thuis hebben en tevens een onderdeel vormen van de gemeenschap.

Ons beleidsplan vindt u hier; Beleidsplan 2016-2020 (2)