• nl
  • en
  • de

PAP

Het Project Adoptie Plan (PAP) is speciaal bedoeld voor bedrijven, instellingen en stichtingen die een project gedurende een bepaalde periode wensen te sponsoren en nauw betrokken willen blijven bij het sponsorproject. Indien u het wenst, geven wij graag een presentatie op uw bedrijf over onze projecten.

Ook ideaal als incentive-actie voor uw personeel.

Wat verwachten wij van u als sponsor?
–        U draagt onze projecten een warm hart toe

–        U heeft affiniteit met onze projecten

–      U kunt kiezen uit een aantal opties, t.w.:

Optie A: éénmalige donatie van € 1000,-of meer

Optie B: 2 jaar sponsoren €    1000,- of meer per jaar

Optie C: 3 jaar sponsoren €    1000,- of meer per jaar*

Optie D: U sponsort in natura en helpt ons met kennis, materiaal en hulp bij een project in Oeganda

In een sponsorovereenkomst zal het e.e.a. worden vastgelegd.

Wat hebben wij u als sponsor te bieden?                                                                                                                                                 
–        Wij bieden u de mogelijkheid om betrokken te zijn bij het project.
–        Gedurende de sponsorperiode, houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen van het door u gesponsorde project.
–       * Wij bieden u de mogelijkheid om samen met ons het gesponsorde project te bezoeken indien u optie C heeft gekozen.
–        Indien u ideeën heeft ter verbetering van het project bestaat de mogelijkheid dat deze worden geïmplementeerd.

Het staat u vrij om de door u gekozen sponsortermijn te verlengen, indien het project langer loopt dan deze periode.
Indien u uw financiële verplichtingen niet meer kunt nakomen, door aantoonbare feiten of omstandigheden, dan zullen wij de sponsorovereenkomst in onderling overleg beëindigen.

U wordt natuurlijk als sponsor vermeld op onze website onder de rubriek “onze sponsors”en bij het door u gesponsorde project. Wij hebben een ANBI status, dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

deal