The Community of Hope Kotido

In het Noordoosten van Oeganda ligt het gebied Kotido. Dit is één van de armste gebieden van Oeganda.
In dit gedeelte leeft de stam Karimojong. Hier regent het vrijwel nooit en is er een enorm tekort aan water en voedsel.
Het gebied is nauwelijks bereikbaar door de slechte wegen. Door de slechte bereikbaarheid zijn er helaas weinig hulporganisaties te vinden. In samenwerking met de stichting Safeline willen wij in dit gebied The Community of Hope gaan realiseren. Deze streek is nog een braakliggend terrein en wij willen hier een vruchtbaar gebied van maken. Dat kan door het aanleggen van waterputten, watertanks of waterleidingen. Het land wordt dan weer vruchtbaar en zal voldoende oogst gaan opleveren. In dit gebied woont de Nederlandse antropologe Anke Simiyu samen met haar Keniase man Ronald Simiyu, die als waterbouwkundige afstudeerde bij de Landbouw Hogeschool in Wageningen.

school3 foto-kinderen-school

Anke en Ronald trachten er alles aan te doen om in dit vergeten en onherbergzaam gebied de mensen aan te sturen tot zelfredzaamheid. Wij zijn in 2014 hier gaan starten met het opzetten van duurzame productie en de verwerking van levensmiddelen, het opstarten van een landbouw- en waterproject en het bouwen van gastenverblijven. De haalbaarheid wordt in de eerste plaats door studenten van de Hoge School Rotterdam ter plekke onderzocht. Wij verwachten dat niet alleen de hele community hiervan zal profiteren, maar ook de dorpen die verder weg liggen. Dit wordt een jarenlang project en het is niet ondenkbaar dat na afronding dit gedupliceerd wordt in omliggende gebieden.

In 2017 hebben wij de volgende onderdelen kunnen sponsoren:

  • 3 Watertanks van 5000 liter
  • Waterpompinstallatie

Kosten: € 15.340,-

De watertank voor de school

De Banda’s die verhuurd worden aan toeristen

 

 

 

 

 

 

 

     

Aan de allerkleinste wordt zo les gegeven

 

 

 

 

 

 

 

In 2016 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

  • Bouwen van een gemeenschappelijke ruimte waar boeren voorlichting krijgen t.b.v. het voedselzekerheidsproject
  • Uitbreiding demonstratietuin
  • Aanschaffen van nieuwe zaden en schoolbenodigdheden voor de school
  • Aanschaffen nieuw schoolmeubilair
  • Nieuwe dakgoten voor de school t.b.v. van het plaatsen van 3 watertanks van 6.000 liter
  • Uitbreiding basisschool met 3 klassen

Kosten € 25.000,-

Juni 2015 geld gesponsord voor de bouw van een nieuwe school met 3 leslokalen en toiletten. Ook de salarissen van het onderwijzend personeel is door ons voor geheel 2015 betaald. Daarnaast hebben wij een voedselzekerheidsproject gesponsord t.b.v. de boeren op het platte land.

Kosten € 25.000,-           Zonnebloempittenpers

Aankopen zonnebloempittenpers t.b.v. het landbouwproject voor de boeren en de lokale bevolking. Uitbreiding basisschool met meer leslokalen en het voortzetten van het voedselzekerheidsproject.
Kosten € 15.000,-

In oktober 2014 is de eerste stap gezet binnen dit project en zijn wij begonnen met de bouw en renovatie van de basisschool. Ter overbrugging voor het 1e jaar hebben wij ook de salarissen van alle leerkrachten meegefinancierd.
Kosten € 15.000,- 

Onderstaande sponsors ondersteunen dit project middels het Project Adoptie Plan (PAP):

Ildo Beheer BV te Mijnsherenland                                                                      Hendrik van Dijk Fonds
Zusters van de H. Juliana van Falconieri                                                           Stichting Paulien
Stichting Safeline te Linschoten                                                                          Stichting Recycling Westland
Stichting Voeten in de Aarde

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met hieronder vermelde partners

      

                                                                                                                                                                      Hendrik van Dijk Fonds

                     

Zusters van de H. Juliana van Falconieri